Szakdolgozat, diplomamunka

Javasolt szakdolgozat témák

Pusztai Péter

 • Környezetünk faunájának hatása a gazdálkodásra
 • Vadonélő állatfajok (kisemlősök, egyéb gerincesek) monitorozása - biodiverzitás indikátorok
 • Téli madáretetés gyomossági kockázatai
 • Állattartás, takarmányozás
 • Kímélő talajművelés komplex hatása az ökológiai gazdálkodásban
 • A talajtakarás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban

Szalai Zita

 • Városi méhlegelő. Méhbarát városi zöldfelületekre alkalmas fajok, fajták vizsgálata elemzése, felmérése.
 • Funkcionális biodiverzitás lehetőségei: Virágzó növénysáv fajösszetételének összeállítása hasznos élőszervezetek számára.
 • Talaj és lomkezelő biopreparátumok és/vagy a vegyeskultúra hatásának vizsgálata szabadföldi paradicsomtermesztésben.
 • Erdőkert, mezőgazdasági erdőrendszerek alkalmazási feltételei kertészeti növények termesztésében.
 • Permakultúra a fenntartható gazdálkodás egyik irányzata, alkalmazása a kertészeti termesztésben.

Divéky-Ertsey Anna

 • Ökovetőmag értékmérő tulajdonságainak vizsgálata (csírázóképesség, tisztaság, magvigor)
 • Ökológiai szójatermesztés hazai kérdései
 • Nagymagvú pillangós növények szerepe és jövője a magyar mezőgazdaságban
 • Fajtahasználat az ökológiai zöldségtermesztésben
 • Tájfajta zöldségek vizsgálata ökológiai gazdálkodásban
 • Ökológiai burgonyatermesztés hazai kérdései
 • Zöld dióból származó juglon hatóanyag használatának lehetőségei ökológiai gazdálkodásban

Gál Izóra

 • Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban
 • Városi kert és az ökológiai gazdálkodás kapcsolata
 • Önellátás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban
 • Élőmulcsok hatásának vizsgálata különböző kertészeti kultúrákban
 • Gilisztakomposzt készítése és használata

Csambalik László

 • Paradicsom tájfajták termesztéstechnológiai és beltartalmi jellemzőinek felmérése és összehasonlítása
 • In situ és ex situ génmegőrzési módszerek (génbanki paradicsom tájfajta minták és termesztésből gyűjtött populációk) többszempontú összehasonlítása
 • Élesztő szuszpenziók felhasználása az ökológiai gazdálkodásban
 • In vivo és in vitro antioxidáns-mérő módszerek összehasonlító vizsgálata paradicsom alapanyagon

Madaras Krisztina

 • Különböző talajtakaró anyagok hatásának vizsgálata szamóca (földieper) tesztnövényen (beltartalom, produkció)
 • Különböző szamócafajták (földieper) vizsgálata öko termesztési körülmények között (beltartalom, produkció)
 • Vegyes kiskert: zöldségnövények, gyógy- és fűszernövények, gyümölcs fajok, palántanevelés kiskeri körülmények között öko alapelveknek megfelelően
 • Festőnövények használatának lehetőségei

Tóth Eszter

 • A talaj élővilágának vizsgálata különböző mezőgazdasági műveletek hatására (csökkentett művelés, takarónövény alkalmazása)
 • Mikorrhiza vizsgálatok szántóföldi körülmények között vagy tenyészedényes kísérletben.
 • Takarónövények hatása a talaj főbb tulajdonságaira, szántóföldi körülmények között.
magyar