Szakdolgozat, diplomamunka

Javasolt szakdolgozat témák

Pusztai Péter

 • Állattartás, takarmányozás
 • Vadonélő állatfajok (kisemlősök, gerincesek) monitorozása - biodiverzitás indikátorok
 • Kímélő talajművelés komplex hatása az ökológiai gazdálkodásban
 • A talajtakarás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban
 • Környezetünk faunájának hatása a gazdálkodásra

Szalai Zita

 • Gyümölcsösök sorközének kialakítása növénykeverékek alkalmazásával
 • Virágzó növénysáv fajösszetételének összeállítása hasznos élőszervezetek számára
 • Zengőlegyek, és más hasznos szervezetek monitorozása Malaise csapdával, gyümölcsös sorközben
 • Biopreparátumok és a vegyeskultúra hatásának vizsgálata szabadföldi paradicsomtermesztésben
 • Erdőkert, mezőgazdasági erdőrendszerek alkalmazási feltételei
 • Permakultúra a fenntartható gazdálkodás egyik irányzata

Divéky-Ertsey Anna

 • Ökovetőmag értékmérő tulajdonságainak vizsgálata
 • Ökológiai szójatermesztés hazai kérdései
-magoltási kísérletek
-fajtaösszehasonlító vizsgálatok
 • Nagymagvú pillangós növények szerepe és jövője a magyar mezőgazdaságban
 • Ökológiai burgonyatermesztés hazai kérdései
-fajtaösszehasonlító vizsgálatok
-gumókezelés

Gál Izóra

 • Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban
 • Városi kert és az ökológiai gazdálkodás kapcsolata
 • Önellátás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban
 • Élőmulcsok hatásának vizsgálata különböző kertészeti kultúrákban

Csambalik László

 • Paradicsom tájfajták termesztéstechnológiai és beltartalmi jellemzőinek felmérése és összehasonlítása
 • In situ és ex situ génmegőrzési módszerek (génbanki paradicsom tájfajta minták és termesztésből gyűjtött populációk) többszempontú összehasonlítása
 • Élesztő szuszpenziók felhasználása az ökológiai gazdálkodásban
 • In vivo és in vitro antioxidáns-mérő módszerek összehasonlító vizsgálata paradicsom alapanyagon

Madaras Krisztina

 • Különböző színű és anyagú talajtakaró anyagok hatásának vizsgálata a szamóca (földieper) termés mennyiségére és fenofázisaira (pl. koraiság, kötődés), beltartalmára
 • Szamócafajták összehasonlítása ökológiai termesztésben

Tóth Eszter

 • Bioeffektív talajhasználati módok hatásának vizsgálata a talajtulajdonságokra, különösképpen a talaj biológiai paramétereire (biológiai aktivitásra, talaj táplálékhálóra)
magyar