Szakdolgozat, diplomamunka

Javasolt szakdolgozat témák az Ökológiai Gazdálkodás és Természetvédelem specializáció keretei között az Agroökológiai és Ökológiai Gazdálkodási Tanszéken:

Pusztai Péter

 • Környezetünk faunájának hatása a gazdálkodásra
 • Vadonélő állatfajok (kisemlősök, egyéb gerincesek) monitorozása - biodiverzitás indikátorok
 • Téli madáretetés gyomossági kockázatai
 • Állattartás, takarmányozás
 • Kímélő talajművelés komplex hatása az ökológiai gazdálkodásban
 • A talajtakarás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban

Divéky-Ertsey Anna

 • Ökovetőmag értékmérő tulajdonságainak vizsgálata (csírázóképesség, tisztaság, magvigor)
 • Nagymagvú pillangós növények szerepe és jövője a magyar mezőgazdaságban
 • Fajtahasználat az ökológiai zöldségtermesztésben
 • Tájfajta zöldségek vizsgálata ökológiai gazdálkodásban

Gál Izóra

 • Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban
 • Városi kert és az ökológiai gazdálkodás kapcsolata
 • Önellátás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban
 • Élőmulcsok hatásának vizsgálata különböző kertészeti kultúrákban
 • Gilisztakomposzt készítése és használata
 • Permakultúra a fenntartható gazdálkodás egyik irányzata. (Szalai Zita)
 • Erdőkert, mezőgazdasági erdőrendszerek alkalmazási feltételei kertészeti növények termesztésében. (Szalai Zita)

Csambalik László

 • Paradicsom tájfajták termesztéstechnológiai és beltartalmi jellemzőinek felmérése és összehasonlítása
 • In situ és ex situ génmegőrzési módszerek (génbanki tájfajta minták és termesztésből gyűjtött populációk) többszempontú összehasonlítása
 • High-tech termesztéstechnológiai innovációk integrálása ökológiai gazdálkodási rendszerekbe
 • Agroforestry rendszerek mikroklímára és növényi stresszre gyakorolt hatása (Dr. Szalai Zita társkonzulens)

Madaras Krisztina

 • Ökológiai szamóca (földieper) termesztés
 • Palántanevelés az öko alapelveknek megfelelően
 • Festőnövények használatának lehetőségei
 • Városi méhlegelő. Méhbarát városi zöldfelületekre alkalmas fajok, fajták vizsgálata elemzése, felmérése. (Szalai Zita)
 • Funkcionális biodiverzitás lehetőségei: Virágzó növénysáv fajösszetételének összeállítása hasznos élőszervezetek számára.  (Szalai Zita)

Jelentkezésüket várjuk a Diveky-Ertsey.Anna@uni-mate.hu címre!

Szakdolgozati témák a Növénytani tanszék meghirdetésében az Ökológiai Gazdálkodás és Természetvédelem specializáció keretei között:

 1. Citizen Science – civilekkel közösen a tudományért mozgalom: invázióra hajló borostyán Hedera crebrescens előfordulása és élőhelyi jellemzőinek felkutatása citizen science módszerrel. Témafelelős: Dr. Höhn Mária
 1. Túlélési stratégiák a periférián: Taxonómiai és diverzitás vizsgálatok védett és veszélyeztetett növényfajok populációinál, populációgenetikai vizsgálatok. Témafelelős: Dr. Höhn Mária
 1. Ex situ fajvédelem: kihívások és jövőbeli megoldások a magyar flóra védett és veszélyeztetett fajainál. Témafelelős: Dr. Höhn Mária
 1. Mikrotechnikai megoldások: A kultúrflóra sorozat naspolya kötetének elkészítésében való részvétel.
 2. Löszsztyepp élőhely bemutató kialakítása a Soroksári botanikus Kertben. Témafelelős: Dr. Höhn Mária
 1. A Soroksári Botanikus Kertben előforduló tölgyfák taxonómiai vizsgálata. Témafelelős: Dr. Bordács Sándor
 1. Nagygombák természetvédelme, taxonómiai kutatása. Erdőrezervátumok gombavilága, védett gombafajok előfordulása, felkutatása. Témafelelős: Dr. Benedek Lajos, Dr. Papp Viktor,

Jelentkezésüket várjuk a hohn.maria@uni-mate.hu címre!

 

 

magyar