Specializáció

Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializációt kínálunk az alábbi szakok tagozatain:

  • KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK NAPPALI ÉS (A 2016/17-ben kezdett évfolyamoktól) LEVELEZŐ TAGOZAT BUDAPESTI KÉPZÉSI HELYEN
  • KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT BEREGSZÁSZ, NYÁRÁDSZEREDA ÉS ZENTA KÉPZÉSI HELYEN

Specializáció-felelős: Divéky-Ertsey Anna

Jelentkezés menete

A felvétel során a megadott szempontok szerint a hallgatók pontokat kapnak. A felvételnél az így kapott rangsor alapján nyernek felvételt a létszámhatár betöltéséig a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók.

A szakirányválasztás feltételei és elbírálása

Elérhető maximális pontszám 100 pont

Kertészmérnök (BSc) nappali és levelező tagozaton:

  • A szakosodó hallgató elkötelezett legyen az ökológiai gazdálkodás és/vagy természetvédelem iránt (25 pont)
  • A Földműveléstan tárgy érdemjegye (20 pont)
  • A Növényrendszertan tárgy érdemjegye (20 pont)
  • A hallgató tanulmányi átlaga az elmúlt 3 félévben (25 pont)
  • Nyelvismeret (10 pont)
  • Motivációs levél

Letölthető jelentkezési lap specializáció választáshoz

Kertészmérnök BSc hallgatók számára jelentkezési lap letölthető innen.

A jelentkezést a hallgató a tanszékek által kiadott jelentkezési lap kitöltésével teheti meg melyet 2019. március 14. (csütörtök) 12 óráig kell leadni a a Bucai Campus TANULMÁNYI OSZTÁLYON a tanulmányi ügyintézőnél és kérjük, hogy e-mailben Madaras Krisztinának is küldjék el, címben feltüntetve, hogy szakmai modulos jelentkezés: madaras.krisztina(kukac)kertk.szie(pont)hu.

 

Szakdolgozat leadás 2018/19/2 félév (tavaszi)

2019 április 15. délig kell a szakdolgozatokat leadni a tanszéken, miután a tanulmányi osztályon elfogadásra került.

Szakdolgozat leadás feltétele:

szakdolgozat leadási határidő előtt 1 hónappal a konzulens jóváhagyása szükséges!!!

Segédanyagok szakdolgozat / diplomamunka készítéséhez

Szakdolgozat / diplomamunka készítési útmutató letöltése kari honlapról bejelentkezéssel (és egyéb hasznos nyomtatványok)

Szakdolgozat / diplomamunka készítési útmutató letöltése bejelentkezés nélkül

Javasolt szakirodalmi keresők (Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár - ajánlásai)

Entz Ferenc Könyvtári katalógus

 

A 15 hetes gyakorlatra vonatkozó Kari szabályok *

A Kar honlapján bejelentkezés után ITT olvashatók

A jelentkezési lapot Csambalik Lászlónak kérjük leadni a Tanszéken

*Az ökológiai gazdálkodás szakirányra jelentkező hallgatóknak a 15 hetes gyakorlatból 2 hetet Soroksáron, az ökológiai gazdálkodás ágazatban ajánlott eltölteniük.

A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó szabályok

Elérhetőek a Kar honlapján (bejelentkezés szükséges)

 

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK

Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak záróvizsga tételei (2012/13. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére)

Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak záróvizsga tételei (2012/13. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére)

A kari honlap tájékoztatója alapján: "A Kertészmérnöki alapképzési szakos, de a Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakról szakmai modult (fenntarthatóság a vidékfejlesztésben, környezeti erőforrás-gazdálkodás, megújuló energiaforrások, ökológiai gazdálkodás vagy természetvédelem) választott és azon végzőhallgatók a Kertészmérnöki alapképzési szakkertészeti biotechnológia és növénynemesítés szakmai modul hallgatói részére közzétett „A” tételsorból és aszakmai moduljuk szerinti „B” tételsorból tesznek záróvizsgát."

Ennek értelmében a Kertész mosulos hallgatók "A" tételsora innen érhető el ((2012/13. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére)!

Kertészmérnöki alapképzési szak záróvizsga "B" tételei (A 2012/13. tanévben és azt követően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében)

AZ Ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szak záróvizsga tételei

magyar