Oktatott tantárgyak
Tárgy neve Tárgy kódja Tárgyfelelős

BSc

KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK NAPPALI TAGOZAT

Kötelező tárgyak

   
Földműveléstan 3OG55NAK41B Pusztai Péter
Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia 3OG55NAK07B Gál Izóra
Ökológiai gazdálkodás 3OG55NAK06B Szalai Zita
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem 3OG55NAK29B Pusztai Péter
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem 3OG55NAK30B Pusztai Péter

A szakdolgozat-készítés szempontjából választható specializáció:

Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció

Specializáció-felelős: Divéky-Ertsey Anna

Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció I. 3OG55NAK66S Höhn Mária
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció II. 3OG55NAK67S Barabás Sándor
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció III. 3OG55NAK68S Pusztai Péter

KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT BEREGSZÁSZ, NYÁRÁDSZEREDA ÉS ZENTA KÉPZÉSI HELYEN

Kötelező tárgyak

   
Földműveléstan 3OG55LAK41B Pusztai Péter
Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia 3OG55LAK17B Gál Izóra
Ökológiai gazdálkodás 3OG55LAK16B Szalai Zita
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem 3OG55LAK84B Pusztai Péter
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem 3OG55LAK20B Pusztai Péter
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem 3OG55LAK85B Pusztai Péter

A szakdolgozat-készítés szempontjából választható specializáció:

Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció

Specializáció-felelős: Divéky-Ertsey Anna

Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció I. 3OG55LAK66S Höhn Mária
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció II. 3OG55LAK67S Barabás Sándor
Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció III. 3OG55LAK68S Pusztai Péter

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK NAPPALI TAGOZAT

Kötelező tárgyak
Az állattenyésztés genetikai forrásai 3OG55NAK46B Pusztai Péter
Ökológiai gazdálkodás 3OG55NAK06B Szalai Zita
Összefüggő szakmai gyakorlat 3OG55NAK29B Csambalik László
Takarmányozástan 3OG55NAK43B Pusztai Péter
Szakdolgozat-készítés 3OG55NAK50B Divély-Ertsey Anna

Szakdolgozat-készítés szempontjából választható szakmai modul:  Ökológiai gazdálkodás szakmai modul

Felelős tanszék: Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek

Modulfelelős: Divéky-Ertsey Anna

Ökológiai gazdálkodás szakmai modul I. 3OG55NBK47S Divéky-Ertsey Anna
Ökológiai gazdálkodás szakmai modul II. 3OG55NBK48S Pusztai  Péter
Ökológiai gazdálkodás szakmai modul III. 3OG55NBK49S Szalai Zita

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT, ZENTA KÉPZÉSI HELYEN

Kötelező tárgyak
Növénytermesztés 3OG55LAK01B Divéky-Ertsey Anna
Állattenyésztés 3OG55LAK42B Pusztai Péter
Földműveléstan, földhasználat 3OG55LAK44B Szalai Magdolna Zita
Gyepgazdálkodás 3OG55LAK45B Szalai Magdolna Zita
Az állattenyésztés genetikai forrásai 3OG55LAK46B Pusztai Péter
Ökológiai gazdálkodás 3OG55LAK06B Szalai Magdolna Zita
Takarmányozástan 3OG55LAK43B Pusztai Péter

Szakdolgozat-készítés szempontjából választható szakmai modul:  Ökológiai gazdálkodás szakmai modul

Felelős tanszék: Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek

Modulfelelős: Divéky-Ertsey Anna

Ökológiai gazdálkodás szakmai modul I.   Divéky-Ertsey Anna
Ökológiai gazdálkodás szakmai modul II.   Pusztai  Péter
Ökológiai gazdálkodás szakmai modul III.   Szalai Zita

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Kötelező tárgyak

Állattenyésztés 3OG55NAK42B Pusztai Péter

MSc

   

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

Kötelező tárgyak a 2016/17. tanév őszi félévétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

Diplomamunka II. 3OG55NAK61M Szalai Zita
Diplomamunka III. 3OG55NAK62M Pusztai Péter

Kötelező tárgyak a 2017/18. tanév őszi félévétől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére

Ökogyepgazdálkodás megvalósítása 3OG55NAK74M Gál Izóra
Ökológiai gazdálkodás szabályozása 3OG55NAK55M Pusztai Péter
Termőhelybiztonság és ökotoxikológia 3OG55NAK75M Szalai Zita
Alternatív állatgyógyászat 3OG55NAK83M Seregi János
Ökoállattartás megvalósítása 3OG55NAK76M Pusztai Péter
Ökológiai szemléletű talajhasználat és gyomszabályozás 3OG55NAK77M Gál Izóra
Ökoméhészet 3OG55NAK78M Szalai Zita
Diplomamunka I. 3OG55NAK59M Választott konzulens
Ökogazdaságok a gyakorlatban, konzultáció 3OG55NAK79M Csambalik László
Ökológiai szaporítóanyag előállítás 3OG55NAK80M Divéky-Ertsey Anna
Ökonövénytermesztés megvalósítása 3OG55NAK81M Divéky-Ertsey Anna
Diplomamunka II. 3OG55NAK61M Választott konzulens
Szakmai gyakorlat 3OG55NAK82M Csambalik László
Diplomamunka III. 3OG55NAK62M Választott konzulens

Minden nappali MSc-s számára választható tárgy

Fenntarthatóság a kertészeti termelésben 3OG55NCS02M Szalai Zita

Minden levelezős MSc-s számára választható tárgy

Fenntarthatóság a kertészeti termelésben 3OG55LCS25M Szalai Zita

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Kötelező tárgyak

Multifunkcionális mezőgazdaság ökológiai szemléletű gazdálkodási vonatkozásai   Szalai Zita
Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei   Pusztai Péter
Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés   Divéky Ertsey Anna
Szakmai gyakorlatok   Csambalik László
Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés I.   Szalai Zita
Agroökológiai gyomszabályozás   Gál Izóra
Ökológiai szemléletű állattenyésztés   Pusztai Péter
Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés II.   Divéky Ertsey Anna
Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés III.   Szalai Zita
Szakszeminárium, szakdolgozat   Pusztai Péter, Gál Izóra

Szabadon választható tárgyak

Biodinamikus gazdálkodás   Szépkuthy Katalin
Permakultúra   Szalai Zita

BÁRKI SZÁMÁRA SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

Átállás az ökológiai gazdálkodásra 3OG55NBV12B Szalai Zita
Hagyományos ételeink 3OG55NCS51B Pusztai Péter
Különleges állatfajok tenyésztése 3OG55NCS05B Pusztai Péter
Vegyszermentes gyomszabályozás 3OG55NCS73B Gál Izóra
Ökológiai gazdálkodási irányzatok a gyakorlatban 3OG55NCS04B Szalai Zita
Tájhoz alkalmazkodó mezőgazdasági stratégiák 3OG55NCS06B Divéky-Ertsey Anna
Vegyeskultúra az ökológiai gazdálkodásban 3OG55NCS52B Divéky-Ertsey Anna
Önellátás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban 3OG55NCS65B  Gál Izóra

ANGOL NYELVŰ TÁRGYAK - Courses of Exchange Students 

Organic Farming  3OG55NAK06B Szalai Zita
Trends of organic farming 3OG55NCS04B Szalai Zita
Organic seed production 3OG55NAK54M Divéky-Ertsey Anna
Sustainable crop production 3OG55NAK57B Divéky-Ertsey Anna

PhD-s tárgyak

3OG55NCV01P Az ökológiai gazdálkodás aktuális tudományos kérdései Pusztai Péter

BSc in Horticulture - Sample curriculum and compulsory subjects

full time and correspondence courses

3OG55NAK07B Encyclopedia of crop production and animal husbandry Izóra Gál
3OG55NAK41B Soil Management Péter Pusztai
3OG55NAK06B Organic farming Zita Szalai
Specialisation in organic farming and nature conservation    
Instructor: Anna Divéky-Ertsey    
3OG55NAK66S Specialisation in organic farming and nature conservation I Mária Höhn
3OG55NAK67S Specialisation in organic farming and nature conservation II Sándor László Barabás
3OG55NAK68S Specialisation in organic farming and nature conservation III Péter Pusztai

 

magyar