Oktatott specializációk

Szakdolgozat leadás 2017/18/1 félév

2017 november 13. délig kell a szakdolgozatokat leadni a tanszéken, miután a tanulmányi osztályon elfogadásra került. Kérjük, hogy szakdolgozatuk végleges elektronikus változatát konzulensüknek ennél korábban szíveskedjenek megküldeni, hogy időben átnézhessék! A konzulens jóváhagyásával történjen a szakdolgozat leadása!

Ökológiai gazdálkodás szakirányt / szakmai modult / szakmai specializációt kínálunk az alábbi szakok tagozatain:

Ökológiai gazdálkodás és természetvédelem specializáció

 • KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK NAPPALI ÉS (A 2016/17-ben kezdett évfolyamoktól) LEVELEZŐ TAGOZAT BUDAPESTI KÉPZÉSI HELYEN
 • KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT BEREGSZÁSZ, NYÁRÁDSZEREDA ÉS ZENTA KÉPZÉSI HELYEN

Ökológiai gazdálkodás szakmai modul (kifutó képzésben szakirány)

 • KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK NAPPALI TAGOZAT
 • KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT, ZENTA KÉPZÉSI HELYEN

Szakmai modul és Specializáció-felelős: Divéky-Ertsey Anna

Jelentkezés menete

A felvétel során a megadott szempontok szerint a hallgatók pontokat kapnak. A felvételnél az így kapott rangsor alapján nyernek felvételt a létszámhatár betöltéséig a legmagasabb pontszámot elérő hallgatók.

A szakirányválasztás feltételei és elbírálása

Elérhető maximális pontszám 100 pont

Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) nappali tagozaton:

 • A szakosodó hallgató elkötelezett legyen az ökológiai gazdálkodás iránt (25 pont)
 • A Földműveléstan és földhasználat tárgy érdemjegye (20 pont)
 • A Növénytermesztés tárgy érdemjegye (20 pont)
 • A hallgató tanulmányi átlaga az elmúlt 3 félévben (25 pont)
 • Nyelvismeret (10 pont)

Kertészmérnök (BSc) nappali tagozaton:

 • A szakosodó hallgató elkötelezett legyen az ökológiai gazdálkodás iránt (25 pont)
 • A Földműveléstan tárgy érdemjegye (20 pont)
 • A Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia tárgy érdemjegye (20 pont)
 • A hallgató tanulmányi átlaga az elmúlt 3 félévben (25 pont)
 • Nyelvismeret (10 pont)

Kertészmérnök (BSc) levelező tagozaton:

A Tanszék levelző képzésben szakirányt nem indíthat.

Letölthető jelentkezési lap szakmai modul választáshoz

Kertészmérnök (BSc) nappali tagozat és Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) nappali tagozaton
KÖGAM BSc hallgatók számára
Kertészmérnök BSc hallgatók számára

A jelentkezést a hallgató a tanszékek által kiadott jelentkezési lap kitöltésével teheti meg melyet 2017. március 23-ig kérünk leadni a TANULMÁNYI OSZTÁLYON és kérjük, hogy e-mailben Madaras Krisztinának is küldjék el, címben feltüntetve, hogy szakmai modulos jelentkezés: madaras.krisztina(kukac)kertk.szie(pont)hu.

Szakmai modul, Szakirány, Specializáció I-III. tárgyak aláírási követelményei

 • I.: A szakdolgozat témavázlata, kiadott szakanyagok feldolgozása, témához kapcsolódó minimum 10 szakirodalom felsorolása
 • II.: A szakdolgozat Irodalmi áttekintés és az Anyag és módszer fejezet elkészítése a választott szakdolgozati témában, ppt bemutató a témáról
 • III.: A szakdolgozat elkészítése, ppt bemutató a témáról

Ökológiai gazdálkodás szakmai modulra 2017 tavaszán felvett hallgatók

Neptun kód
S9GC8E
CG93HY
FA1Q2X
V190FK
OBAD5W
COMMFL
CVUE2K
C2U22S
OYG78B
N2IGZ8

A 15 hetes gyakorlatra vonatkozó Kari szabályok *

A Kar honlapján bejelentkezés után ITT olvashatók

A jelentkezési lapot Csambalik Lászlónak kérjük leadni a Tanszéken

*Az ökológiai gazdálkodás szakirányra jelentkező hallgatóknak a 15 hetes gyakorlatból 2 hetet Soroksáron, az ökológiai gazdálkodás ágazatban ajánlott eltölteniük.

A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó szabályok

Elérhetőek a Kar honlapján (bejelentkezés szükséges)

A 2017/18. TANÉV ŐSZI IDŐSZAKÁNAK ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI

Az okleveles kertészmérnök szak záróvizsga tételei

A Kertészmérnök (főiskolai) szak záróvizsga tétele

Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak záróvizsga tételei (2012/13. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére)

Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak záróvizsga tételei (2012/13. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére)

A kari honlap tájékoztatója alapján: "A Kertészmérnöki alapképzési szakos, de a Környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakról szakmai modult (fenntarthatóság a vidékfejlesztésben, környezeti erőforrás-gazdálkodás, megújuló energiaforrások, ökológiai gazdálkodás vagy természetvédelem) választott és azon végzőhallgatók a Kertészmérnöki alapképzési szakkertészeti biotechnológia és növénynemesítés szakmai modul hallgatói részére közzétett „A” tételsorból és aszakmai moduljuk szerinti „B” tételsorból tesznek záróvizsgát."

Ennek értelmében a Kertész mosulos hallgatók "A" tételsora innen érhető el ((2012/13. tanévtől tanulmányaikat megkezdő hallgatók részére)!

Kertészmérnöki alapképzési szak záróvizsga "B" tételei (A 2012/13. tanévben és azt követően a szakon tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében)

 

 

magyar