Oktatás

Oktatási tevékenység

Fontos alapozó tantárgyunk a Földműveléstan. Oktatása során a kertészmérnök hallgatók elsajátítják a földművelés alapjait, amely elengedhetetlen a kertészeti termesztéshez. Később megismerkednek a mezőgazdasági termelés alapjaival, elméleti és tapasztalati szinten ismereteket szereznek a növénytermesztés és állattenyésztés témakörében a Növénytermesztés, Állattenyésztés és Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia tantárgyak keretei között. A Tanszék egyik legfontosabb, 1992-ben bevezetett tantárgya az Ökológiai gazdálkodás, amely kezdetben fakultatív tárgy, majd 1994-től az okleveles kertészmérnök képzésben kötelezően választható “B” tárgyként is oktatásra kerül 4 félévben, 240 órában. A tantárgy tematikájában az ökológiai szemléletű és alapú kertészeti termesztés és a mezőgazdasági termelés legfontosabb témaköreit oktatjuk. A hallgatók ismereteket szereznek a feldolgozás, kereskedelem, kutatás, tanácsadórendszer és a termelési szabályozók témakörében is. A Környezetgazdálkodási agrármérnök (BSc) alapszakon Földműveléstan és gyepgazdálkodás, valamint Földhasználat tantárgyak oktatásával is segítjük a hallgatók szakirányú ismereteinek bővülését.

A Tanszék oktatási tevékenységének szférái

  • elméleti és gyakorlati növénytermesztési és állattenyésztési ismeretek oktatása;
  • egyetemi, főiskolai, BSc és MSc szintű, nappali, levelező, kiegészítő levelező képzés, határon túli képzés;
  • ökológiai szemléletű, a természettel összhangban működő kertészeti és mezőgazdasági termelés megismertetése a hallgatókkal.

További terveink

Az Öko-völgy Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás alapján, az együttműködő partnerek közös kutatási és oktatási projekteket dolgoznak ki, és valósítanak meg, melyekhez az Öko-völgy Alapítvány a mintaterületén - a somogyvámosi Krisna-völgyben - biztosít kutatási terepet és lehetőséget Tanszékünk számára. Az Öko-völgy Alapítvány mintaterületén lehetőséget biztosít az együttműködő partnerének hallgatói számára szakdolgozati témák kidolgozására, illetve szakmai gyakorlaton való részvételre, beleértve a doktoranduszok munkájának elősegítését. A témákat az együttműködő partnerek közösen határozzák meg.

magyar