Vikár Dóra

PhD hallgató

Szakmai névjegy
Publikációs tevékenység

Főbb kutatási területei:

gyomviszonyok vizsgálata különböző kultúrákban: eltérő tápanyag-utánpótlás hatására kialakuló gyomosodás összefüggésének vizsgálata és gyomszabályozási lehetőségeinek feltárása
parlagok szekunder szukcessziójának és gyomdinamikai változásainak vizsgálata

magyar