Dr. Pusztai Péter

tanszékvezető, egyetemi docens

Az ökológiai és fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek oktatása, a téma kutatása. Tárgyfelelősként oktatja az állattenyésztési tárgyakat és a földműveléstan tantárgyat, gyakorlatokat vezet a tanszék valamennyi tantárgyában. Koordinálja a tanszéken folyó oktatási munkákat, irányítja a naprakész nyilvántartást és közzétételt. A tanszéken folyó kutatási tevékenységeket irányítva, közvetlenül kapcsolódik a talajtakarás, állattenyésztés, multimédiás oktatási tananyag fejlesztési projektekbe, valamennyi pályázat informatikai háttérmunkáit szervezi, részt vesz a pályázatok előkészítésében, megírásában és végrehajtásában. Tagja a Kar Kísérleti üzemi fejlesztési, Kreditátviteli Bizottságának. A Diákjóléti Bizottság elnöke.

Szakmai névjegy
Publikációs tevékenység

Kutatási területek

  •     élő és holt mulcsok vizsgálata a gyomszabályozás és szukcessziós folyamataik szempontjából;
  •     ökológiai állattenyésztési technológiák és illeszkedésük komplex gazdasági rendszerekbe;
  •     a multimédiás oktatás gyakorlati kérdései;
  •     biodiverzitásban fontos állatfajok elterjedése és szerepe.

Oktatott tantárgyak

Kertészmérnök (BSc) szakon:

    Ökológiai gazdálkodás (gyakorlat)
    Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia (előadás, gyakorlat)
    Földműveléstan (tárgyfelelős)

Gazdálkodási és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) szakon:

    Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia (előadás, gyakorlat)

magyar