Dr. Gál Izóra

egyetemi adjunktus

Tárgyfelelőse a Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia BSc, az Ökogyepgazdálkodás megvalósítása és az Ökológiai szemléletű talajhasználat és gyomszabályozás MSc. kötelező és a Vegyszermentes gyomszabályozás, valamint az Önellátás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban c. választható tárgyaknak. Részt vesz a Földműveléstan, a Szántóföldi növénytermesztés, az Ökológiai gazdálkodás kötelező tárgyak, valamint számos az ökológiai gazdálkodáshoz, városi gazdálkodáshoz kötődő választható tárgy oktatásában. A Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia tantárgy hazai felelőse a határon túli levelező kertészmérnök képzésekben.

Részvétel tankönyv, egyetemi jegyzet írásában. A beadott hallgatói feladatok (írásos beszámolók, számítások, feladatok, stb.) elbírálása. A hallgatók egyéni konzultálása, részvétel a hallgatók vizsgáztatásában. Idegen nyelvű szakcikkek olvasása, feldolgozása. Az elért eredmények publikálása hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Részvétel a Kar Oktatásfejlesztési Bizottságának munkájában. Részvétel a tanszéki és kari pályázatok elkészítésében és munkájában.

Szakmai névjegy
Publikációs tevékenység

Főbb oktatási területei:

tápanyaggazdálkodás
gyomszabályozás
szántóföldi növénytermesztés
tejgazdaság
vetésforgók
városi gazdálkodás
önellátás

Kutatási területe:

vegyszermentes gyomszabályozás

Oktatott tárgyak

Kertészmérnök (BSc) szak, nappali tagozat:
Földműveléstan
Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia
Ökológiai gazdálkodás
 
Kertészmérnök (BSc) szak, levelező tagozat:
Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia
Földműveléstan
 
Ökológiai gazdálkodó mérnök (MSc) szak, nappali és levelező tagozat
Ökogyepgazdálkodás megvalósítása
Ökológiai szemléletű talajhasználat és gyomszabályozás
 
Választható tárgyak (saját)
Vegyszermentes gyomszabályozás
Önellátás lehetőségei az ökológiai gazdálkodásban
 
Választható tárgyak (beoktatás)
Kertterápia a konduktív pedagógiában
Zöldségtermesztés városi környezetben
A városi kertészkedés alapjai
Hagyományos ételeink
magyar