Dr. Divéky-Ertsey Anna

egyetemi adjunktus

Ökológiai gazdálkodás kötelező tárgyban előadó, gyakorlatok vezetője. Rendszeres előadó a Növénytermesztés tárgyban. Az ökológiai gazdálkodás nappali és levelező szakirányok felelőse, diplomamunkák, szakdolgozatok konzulense. A tanszék kísérleti terén a megnyert GAK pályázat keretében folyó "Tápanyagutánpótlás szabadföldi ökológiai paradicsomtermesztésben" című kísérlet felelőse. A tanszék német nyelvterületen lévő nemzetközi partnereinek kapcsolattartója. Részt vesz a tanszék hazai és nemzetközi pályázatainak írásában, a nyertes pályázatok megvalósításában. Saját kutatási területén az ökológiai vetőmag használattal kapcsolatban rendszeresen publikál, nemzetközi konferenciákon vesz részt.

Szakmai névjegy
Publikácós tevékenység

Kutatási területe:

Szűkebb szakterülete a vetőmag kezelésének lehetőségei ökológiai gazdálkodásban, különös tekintettel a zöldségnövényekre.

Oktatott témakörök:

ökológiai gazdálkodás helyzete a világban;
genetikailag módosított szervezetek és környezeti hatásuk;
ökológiai gazdálkodás irányzatai;
ökovetőmag, ökológiai vetőmag használat;
változások az ökológiai gazdálkodásra történő átállás során
ökológiai növénytermesztés

Oktatott tantárgyak

Kertészmérnök (BSc) nappali és levelező szakon:

Ökológiai gazdálkodás (előadás, gyakorlat)
Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia (előadás, gyakorlat)
Ökológiai gazdálkodás szakirány
Vegyeskultúra az ökológiai gazdálkodásban
Tájhoz alkalmazkodó mezőgazdasági stratégiák

Határon túli oktatás:

Növénytermesztési és állattenyésztési enciklopédia

ERASMUS-os külföldi hallgatók részére oktatott tárgyak:

Organic farming – GMO Crops, Organic seed, organic breeding
Organic seed production
Mixed cropping
magyar