Dr. Csambalik László

tudományos segédmunkatárs

Részt vesz a tanszéken folyó oktatás előkészítésében, ezekhez anyagot gyűjt, szemléltető eszközöket készít. Az oktatott tárgyak gyakorlatainak vezetésében szerepet vállal. A szakirányos 15 hetes gyakorlatok adminisztratív feladatainak tanszéki koordinátora. Részt vesz a tanszék nemzetközi és hazai pályázatainak előkészítésében, lebonyolításában és adminisztrációjában. Kutatási tevékenységet saját témakörében végez, folyamatosan publikál, nemzetközi konferenciákon vesz részt. Kutatói tevékenysége folyamán keresi a kari, egyetemi, illetve egyetemen kívüli kapcsolatok létesítésének lehetőségeit.

Szakmai névjegy
Publikációs tevékenység

Kutatási területe:

Az ökológiai gazdálkodás gyakorlata
Tájfajták szerepe az ökológiai gazdálkodásban, különös tekintettel a paradicsomra
Ökológiai gazdálkodás élelmiszer-beltartalmi vonatkozásai

Oktatott tantárgyak

Óraadás az alábbi fakultatív tárgyak keretében:

Organic Farming I.
Organic Farming II.

magyar