KTIA

KTIA_AIK_12-1-2013-0002

Alternatív biotechnológiai módszerek bevezetése a magyar in vitro baromfi- és nyúl génbank fejlesztése céljából

Teljes futamidőre elnyert összeg: 336.082.002 Ft
Konzorciumi partner: Haszonállat-génmegőrzési Központ
A projekt kezdete: 2013.07.01
A projekt vége: 2016.06.30
Projektvezető: Dr. Pusztai Péter

Célkitűzések

A HáGK több mint egy évszázados működése során mindvégig jelentős szerepet vállalt a magyarországi kisállattenyésztéssel kapcsolatos génmegőrzési, kutatási, nemesítési, oktatási és szaktanácsadási feladatok ellátásában. Területén és gondozásában található Magyarország egyetlen in vivo baromfi génbankja, melyben 14 magyar őshonos baromfifajtát tart fenn. Egy közös francia- magyar kutatási pályázat keretében kialakításra kerül 2013-ban egy in vitro génbank, amely az őshonos magyar baromfifajták genetikai anyagát (sperma, embrionális sejt és szövetminták) fogja tárolni. Ahhoz, hogy az itt tárolt minták a későbbiekben biztonságosan felhasználhatóak legyenek, szeretnénk egyes szaporodásbiológiai kérdéseket megválaszolni, új mélyhűtési módszereket kidolgozni, illetve az eltárolt minták és a szülő populációk genetikai anyagát karakterizálni, hogy a génbank hatékonyságát javítsuk.

Az ökológiai gazdálkodás kiemelt fontosságára való tekintettel feltétlenül szükséges, hogy az állattartás számára a legjobban alkalmazkodott állományokat alakítsuk ki. A HáGK által kezdeményezett génbanki munka eredményeként kialakuló állományokat használjuk fel a munka eredményének igazolására és a Budapesti Corvinus Egyetem Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék kezelésében lévő ökoterületen nevelési és etetési kísérletek végrehajtására. Fontosnak tartjuk, hogy olyan állományok kerüljenek az ökotermelők kezébe, amelyek az import szója nélküli takarmányokon is jól fejlődnek és termelnek, ezért az etetési kísérletekben alternatív pillangósokra (csicseriborsó) épített keverékekkel teszteljük az állatokat.

Az Egyetem ökoterületén zajlik a génbankból származó őshonos baromfiállomány tesztelése, mely részfeladat az in-vitro eljárásból felépített tesztállományok fogadásából, telepítéséből áll, vagyis a baromfitartás feltételeinek átalakításából a tesztvizsgálatok céljainak megfelelően, továbbá heti rendszerességgel történő tömegmérésből, vágásra szállításból, e szakasz eredményeinek értékeléséből, a pályázat eredményeinek összesítéséből és végül záró értékelés készítéséből. A takarmánybeltartalmi és húsminőségi laborvizsgálatokon kívül kiemelt figyelmet fordítunk a szabadtartás kockázatainak csökkentésére, a ragadozók elleni védelem vizsgálatára és javítására. Kiegészítő vizsgálatként a terület természetes rágcsálókínálatának elemzésével és a ragadozók mozgásának monitorozásával teszteljük a kialakított biztonságos tartási rendszert és a potenciális károsítók (emlős ragadozók) veszélyeztető hatását a természetes táplálékkínálattal összefüggésben.

Szintén a soroksári kísérleti területen folyik a takarmányozásra szánt alternatív pillangós növények termesztése, betakarítása, tisztítása és tárolása. A takarmánykeverékek megtervezésére is sor kerül.

Az elvégzett részfeladatokból kutatási jelentésben számolunk be, továbbá hazai és nemzetközi folyóiratokban publikáljuk azokat. A projekt eredményeit széles körben szeretnénk terjeszteni annak érdekében, hogy minél több tudományos és gyakorlati szakember megismerhesse azokat. Ennek érdekében az utolsó kutatási évben konferenciát rendezünk a projekt keretében a célközönség meghívásával. Erre az időszakra áll majd rendelkezésre várhatóan rendelkezésünkre a legtöbb publikálható eredmény. Bemutatásukkal nem titkolt célunk további együttműködések generálása mind K+F kutatóhelyek, mind a gyakorlati élet szereplőivel. Továbbá szeretnénk külföldi és hazai fórumokon, konferenciákon, illetve szakmai közleményekben is közzétenni eredményeinket.

A kutatás 7 fő részfeladatot tartalmaz, melyekből 6 párhuzamosan folyik a 2,5 év időtartama alatt és kiegészül a disszeminációs tevékenységgel. A nyúlsperma mélyhűtés csak az első 1,5 évben folyik. Az összes részfeladat a génbankkal kapcsolatos feladatokhoz illetve a génbankban tárolt őshonos állományok ökogazdálkodás keretében történő felhasználásához kapcsolódik.

A részfeladatok a következők:

  1. A folyamatos jó termékenyüléshez szükséges optimális inszeminált spermaszám meghatározása házityúk és lúd fajban.
  2. Különböző nem permeábilis ozmoprotektív anyag (szaharóz, trehalóz, betain hidroklorid), ATP és koleszterin kiegészítés hatásának vizsgálata házityúk és gyöngytyúk faj sperma mélyhűthetőségére.
  3. Különböző embrionális sejttípusok eltárolásának lehetőségei; mélyhűthetőségének vizsgálata.
  4. In vitro génbank betárolt mintáinak egyedi genetikai tipizálása.
  5. A naposkori ivarszerv szövet átültetésekor jelentkező tisztázatlan hátterű összeférhetetlenségek vizsgálata, a donor –recipiens kombinációk optimalizálása házityúkban.
  6. A magyar óriásnyúl sperma mélyhűtés hatékonyságának növelésére irányuló genetikai is spermatológiai vizsgálatok.
  7. Ökológiai gazdálkodásra alkalmas őshonos baromfiállomány kialakítása.
  8. Disszemináció

Zárókonferencia

MEGHÍVÓ

Fotógaléria

magyar