Kutatás

Kutatási témáink

A tanszék legfontosabb feladata az oktatás. Az oktatás mellett, a tanszék kutatási témái mind az ökológiai gazdálkodás témakörével foglalkoznak és egyre nagyobb szerepet kapnak. A tanszék a Kertészettudományi Kar Soroksári Kísérleti Üzemében 17 ha-os átállt, ellenőrzött területtel rendelkezik, melyen a hallgatók és a tanszék munkatársainak tudományos kísérletei folynak az ökológiai gazdálkodás szabályrendszere szerint.

Legfontosabb jelenleg futó kutatási témák

Magyar baromfi genetikai alapok felhasználása piacképes, hungarikum termékek előállítására, egységes minőségbiztosítási rendszer kialakítása;
Környezetbarát készítmények felhasználásának lehetőségei az ökológiai rendszerű paradicsom termesztésben;
Zöldségtermesztés vegyeskert rendszerben;
Ökoállattartaási technológiák és adaptációk;
E-learning és M-learning tananyag és technológiai fejlesztés.

PhD kutatási témák

Sorköztakaró fajkeverék fejlesztése öko-gyümölcsösben;
Hazai paradicsom tájfajták növényvédelmi és agrotechnikai tulajdonságainak összehasonlítása ökológiai gazdálkodásban;
Gyomviszonyok vizsgálata különböző kultúrákban: eltérő tápanyag-utánpótlás hatására kialakuló gyomosodás összefüggésének vizsgálata és gyomszabályozási lehetőségeinek feltárása;
Parlagok szekunder szukcessziójának és gyomdinamikai változásainak vizsgálata;
Talajtakarás hatása a szamóca beltartalmi tulajdonságaira ökológiai gazdálkodás keretei között;Talajtakarás lehetőségei zöldségkultúrákban;
Ökológiai vetőmag kezelésének lehetőségei;
Mechanikai gyomszabályozás eszközei sárgarépa kultúrában;
Paradicsom tájfajták vizsgálata.

Legfontosabb nemzetközi kutatási projektek

 

EU-6 keretprogramban

Opening channels of communication and research in the EU and newly accession (EU Candidate) countries about Ecological farming - CHANNEL (12 résztvevő partner ország) http://channel.bc.szie.hu - lezárult

Leonardo da Vinci programban

Further  Development of post secondary education program in Ecological farming in EU dimension - COMPASS (4 partner ország részvételével) http://anubis.kee.hu/leonardo/comp_data.htm; - lezárult
Development of central data bank on European level for the education of ecological farming advisers – ECOLOGICA (7 résztvevő partner ország) http://hu.eclologica.net - lezárult
Quality-Certified Training of Trainers on Organic Agriculture - CERORGANIC (6 résztvevő partner ország) http://www.cerorganic.eu - lezárult

eContentPlus programban:

Organic.Edunet: A Multilingual Federation of Learning Repositories with Quality Content for the Awareness and Education of European Youth about Organic Agriculture and Agroecology http://www.organic-edunet.eu - lezárult

EU-7 keretprogramban

BIOFECTOR - Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production (11 résztvevő partner ország) Pályázat honlapja - folyamatban

 

Legfontosabb hazai pályázatok

GAK pályázat

A hungarikum baromfihústermelés genetikai alapjainak, tartási feltételeinek és a termékellenőrzés átfogó magyar rendszerének kidolgozása - lezárult

TÁMOP

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005

Kutatásfejlesztés

Az utóbbi időszakban a kutatáshoz szükséges elérhető anyagi források és támogatások rendszere megváltozott ill. megszűnt és az új lehetőségek szűkösek. Ez arra ösztönzi az egyetemi oktatókat és kutatókat, hogy más lehetőségeket keresve pályázzanak. Tanszékünk sikeresen pályázik évek óta különböző hazai és nemzetközi kutatási és oktatásfejlesztési témákra.
Az Öko-völgy Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás alapján, az együttműködő partnerek közös kutatási és oktatási projekteket dolgoznak ki, és valósítanak meg, melyekhez az Öko-völgy Alapítvány a mintaterületén - a somogyvámosi Krisna-völgyben - biztosít kutatási terepet és lehetőséget Tanszékünk számára. Az Öko-völgy Alapítvány mintaterületén lehetőséget biztosít az együttműködő partnerének hallgatói számára szakdolgozati témák kidolgozására, illetve szakmai gyakorlaton való részvételre, beleértve a doktoranduszok munkájának elősegítését. A témákat az együttműködő partnerek közösen határozzák meg.

Terveink

Közös kutatómunka és kapcsolatok bővítése külföldi és hazai kutatóhelyekkel azokban a témákban, amelyek az élő környezet az ökoszisztéma megóvására törekszenek a kertészeti és mezőgazdasági termesztésben.

Olyan problémák megoldására törekszünk, amelyek az ökológiai gazdálkodás széleskörű bevezetése és elterjesztése és az átállás során felmerülnek.

magyar