Az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszékről

Tevékenységünk

Az Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék legfontosabb feladata az oktatás, melynek során a hallgatók megismerkednek a mezőgazdasági termelés alapjaival. Elméleti és tapasztalati szinten ismereteket szereznek a növénytermesztés és állattenyésztés témakörében. A Tanszék a BSc és MSc szintű nappali és levelező képzésben oktat, valamint a kiegészítő képzésben és a távoktatásban is lát el oktatási feladatokat.

Fontos alapozó tantárgy a Földműveléstan, melynek oktatása során a kertészmérnök hallgatók elsajátítják a földművelés alapjait, amely elengedhetetlen a kertészeti termesztéshez is. Ezt a tantárgyat 1994 óta oktatjuk.

A Tanszék egyik legfontosabb, 1992-ben bevezetett tantárgya az Ökológiai gazdálkodás, amely kezdetben fakultatív tárgy volt, a hagyományos képzési rendszeben 1994 óta kötelezően választható “B” tárgyként is oktatjuk 4 féléven át, összesen 240 órában. A tantárgy tematikájában az ökológiai szemléletű és alapú kertészeti termesztés és a mezőgazdasági termelés legfontosabb témaköreit oktatjuk. A hallgatók ismereteket szereznek a feldolgozás, kereskedelem, kutatás, tanácsadórendszer és a termelési szabályozók témakörében is. A BSc rendszerű képzésre való áttéréskor, az ökológiai gazdálkodás kötelező tantárgyá vált a Kertészmérnök BSc képzés valamennyi hallgatója számára.

A Tanszék megalakulása óta vállalja diplomamunka és PhD témák kiadását ökológiai gazdálkodás témában.

A Tanszéken egyetemi jegyzetek írása és kiadása is folyik, ezek közül a Szántóföldi növénytermesztés 1994-ben jelent meg. 1999-ben és 2001-ben publikált tankönyvünk Ökológiai gazdálkodás I-II. címen jelent meg. További tankönyveink: Szántóföldi növénytermesztés, Alternatív növények termesztése I-II., Növénytermesztés határok nélkül, Ökológiai szemléletű állatitermék-előállítás, Növénytermesztő mester könyve, Fenntartható szemléletű szántóföldi növénytermesztéstan.

Kutatási tevékenységünk eredményeként született meg a DVD melléklettel ellátott Ecological farming course book for post-secondary education tankönyvünk, valamint ennek a hazai viszonyokra adaptált változata, az Ökológiai gazdálkodás a felsőfokú szakképzés hallgatói számára, amely szintén DVD melléklettel jelent meg.

A további lehetőségek: Szaktanácsadási rendszer kifejlesztésére a Tanszéken oktatott témákban. A tanszék fogadja a Socrates/Erasmus programban résztvevő külföldi hallgatókat.

A Tanszék részt vesz BSc szintű Kertészmérnök, Környezetgazdálkodási agrármérnök, Informatikus és szakigazgatási agrármérnök, valamint a Gazdaság- és vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgatók képzésében. A Budapesti Corvinus Egyetem, kertészettudományi Karának felkérése alapján MSc szak alapítását és indítását kezdtük meg. Ezenkívül post secondary szinten tervezi az ökológiai gazdálkodás mérnökasszisztens szak alapítását és indítását.

Terveinkről

Közös kutatómunka és kapcsolatok bővítése külföldi és hazai kutatóhelyekkel azokban a témákban, amelyek az élő környezet az ökoszisztéma megóvására törekszenek a kertészeti és mezőgazdasági termesztésben.

Olyan problémák megoldására törekszünk, amelyek az ökológiai gazdálkodás széleskörű bevezetése és elterjesztése és az átállás során felmerülnek.

magyar